GENERELLE VILKÅR

Som kunde bedes man gennemlæse disse generelle vilkår omhyggeligt, før man anvender Richmond & Finchs hjemmeside, drevet af Racing Shield AB, (efterfølgende benævnt "Hjemmesiden"). Når man som kunde (efterfølgende benævnt ”Brugeren”) anvender Hjemmesiden, accepterer man disse generelle vilkår.
Kan man ikke acceptere vilkårene, bedes man venligst ikke benytte Hjemmesiden.

Hjemmesiden bliver drevet af Racing Shield AB (efterfølgende benævnt "Richmond & Finch", "Vi", "Os" og "Vores"), Mäster Samuelsgatan, 111 44, Stockholm, Sverige. Richmond & Finch definerer vilkårene og kan til enhver tid vælge at justere disse ved at redigere dette indlæg.

HJEMMESIDENS FORMÅL OG INDHOLD

Alt materiale på Hjemmesiden er udelukkende fremlagt med det formål at tilvejebringe en generel information og promovere produkter og ydelser fra Richmond & Finch. Et sådant materiale omfatter imidlertid ikke tilbud på produkter og/eller ydelser fra Richmond & Finch, officielle forhandlere eller andre tredjeparter, ej heller instruktioner for brug af produkterne og/eller ydelser fra Richmond & Finch.

Hjemmesiden kan indeholde information om Richmond & Finchs globale produkter og ydelser, hvorfor ikke alle disse vil være tilgængelige i alle lande eller områder. En reference til et specifikt Richmond & Finch-produkt eller -ydelse indebærer dermed ikke, at et sådant produkt eller ydelse er eller bliver tilgængeligt for Brugerens geografiske område.

NYHEDSBREV

Brugeren kan tilmelde sig Richmond & Finchs nyhedsbrev. Ønsker man at tilmelde sig nyhedsbrevet, bedes man venligst klikke her. Man kan når som helst afmelde sig nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til adressen [email protected].

BRUGERINDHOLD

Richmond & Finch har ikke ophavsret på tekster, filer, billeder, fotos, videoer, lyde, værker eller andet materiale (efterfølgende benævnt ”Brugerindhold”), som Brugeren kan poste på Hjemmesiden. Når Brugeren har postet et Brugerindhold på Hjemmesiden, bevarer vedkommende fortsat ophavsretten til dette Brugerindhold, og han/hun har fortsat ret til at bruge dette Brugerindhold som ønsket. Når Brugeren poster et Brugerindhold på eller gennem Hjemmesiden, tildeler vedkommende Richmond & Finch en ikke-eksklusiv, sublicenseret, royalty-fri og worldwide licens til at benytte, ændre, publicere, gengive og distribuere dette Brugerindhold på og gennem Hjemmesiden, eller i Richmond & Finch-sektionen på en tredjeparts platform (Facebook, Twitter, osv.), indtil Brugeren fjerner Brugerindholdet fra Hjemmesiden.

Brugeren garanterer at: han/hun ejer Brugerindholdet, som er blevet postet på Hjemmesiden, eller alternativt har ret til at bevilge den ovenfor anførte licens, og at opslaget af Brugerindhold på Hjemmesiden ikke overtræder personlige rettigheder, publikationsretten, ophavsrettighederne, firmarettigheder, kontraktrettigheder og andre rettigheder. Brugeren er ene og alene ansvarlig for det Brugerindhold, som vedkommende poster på Hjemmesiden. Der må ikke postes, formidles eller deles Brugerindhold på Hjemmesiden, som den enkelte bruger ikke har udarbejdet, eller som han/hun ikke har tilladelse til at poste. Brugerindholdet bliver ikke nødvendigvis gennemgået af Richmond & Finch, før det publiceres, og det afspejler ikke nødvendigvis Richmond & Finchs egne holdninger. Det er forbudt at poste eller formidle et ikke-lovligt, truende, injurierende, ærekrænkende, pornografisk, skandaløst, provokerende eller blasfemisk materiale samt et materiale, som kan udgøre eller tilskynde til en adfærd, der bliver betragtet som kriminel, giver anledning til civil erstatningspligt eller på anden vis krænker lovgivningen. Dette inkluderer at tilbyde, sælge eller købe ure gennem Forummet, hvilket krænker disse love.

Richmond & Finch forbeholder sig udtrykkeligt retten til at fjerne ethvert form for materiale, som er postet eller overført til nogen gennem denne Hjemmeside, hvilket er i strid med disse regler, herunder tilbud på ure. Richmond & Finch vil acceptere enhver domsafsigelse eller enhver myndighed, som anmoder om eller instruerer Richmond & Finch Ltd. til at afsløre identiteten på de brugere, som poster sådanne oplysninger.

OPHAVSRET/IMMATRIELLE RETTIGHEDER

Hjemmesiden, herunder alle informationer, tekster, billeder, fotografier, lyd- og videoklip, designs, grafik, logoer, symboler, navne, produkter og virksomhedsdesigns såvel som al software og alle andre filer (”Hjemmesideindhold”), er underlagt en juridisk beskyttelse, heriblandt ophavsretten, varemærke- og designrettigheder afholdt af Richmond & Finch, deres søsterselskaber, deres brugere eller deres licensgivere med alle rettigheder forbeholdt. Intet Hjemmesideindhold må ændres, kopieres, distribueres, udstilles, postes, overføres eller sælges i nogen form, hverken helt eller delvist, uden Richmond & Finchs forudgående tilladelse. Dette gælder dog ikke eget Brugerindhold, som man helt lovligt må lægge ud på Hjemmesiden. Derudover må intet digitalt indhold kopieres til andre programmer uden en forudgående skriftlig godkendelse fra Richmond & Finch.

Forudsat at man er berettiget bruger af denne Hjemmeside, besidder man en bevilget begrænset licens til at få adgang samt til at benytte Hjemmesiden og Hjemmesidens indhold samt til at downloade eller printe en kopi af enhver del af Hjemmesideindholdet, hvor Brugeren har fået adgang til en personlig, ikke-kommerciel brug, forudsat at man overholder ophavsretten samt andre immaterielle rettigheder. Foruden eget Brugerindhold må man ikke uploade eller genudgive Hjemmesideindhold på internettet, intranet eller extranet eller inkorporere informationen i andre databaser eller uddrag, og enhver anden brug af Hjemmesideindholdet er strengt forbudt. En sådan licens er underlagt disse brugervilkår og indeholder ikke dataindvinding, robotter eller lignende dataindsamlings- eller ekstraktionsmetoder. Enhver brug af Hjemmesiden eller Hjemmesideindholdet, udover det som er specifikt godkendt, uden en forudgående skriftlig tilladelse fra Richmond & Finch er strengt forbudt og vil ophæve den bevilgede licens. Denne type uautoriseret brug kan krænke retsgrundlaget, inklusive ophavsretten og varemærkelovgivningen samt de gældende kommunikationsbestemmelser og vedtægter. Hvis det ikke specifikt tilkendegives her, må ingen af disse vilkår fortolkes som en overdragelse af licensen til immaterielle rettigheder.

”RICHMOND & FINCH” samt andre varemærker, logoer, tegn, overskrifter, knapikoner, manuskripter, servicenavne og andre modeller (efterfølgende betegnet ”Varemærker”) fremstillet på denne Hjemmeside er underlagt varemærkelovgivningen og andre rettigheder for Richmond & Finch og dets søsterselskaber. Richmond & Finchs varemærker må ikke anvendes som en del af varemærker og/eller som en del af domænenavne i forbindelse med ethvert produkt eller ydelse, da det sandsynligvis vil skabe forvirring og må ej heller kopieres, imiteres eller bruges helt eller delvist uden en forudgående tilladelse fra Richmond & Finch. Brug/misbrug af Varemærker, der vises på Hjemmesiden, eller andet Hjemmesideindhold, som tidligere beskrevet i disse vilkår, er strengt forbudt.

FORBEHOLD
Mens Richmond & Finch bestræber sig på at inkludere nøjagtige og ajourførte oplysninger på Hjemmesiden, udsteder Richmond & Finch ingen garantier med hensyn til Hjemmesidens indhold, der leveres, ”som det er”.

Richmond & Finch garanterer ikke, at Brugerens eget Hjemmesideindhold ikke krænker rettighederne for en tredjepart, som ikke er ejet eller tilknyttet Richmond & Finch.

Richmond & Finch påtager sig intet ansvar og er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller vira, der kan inficere Brugerens computer eller anden ejendom som følge af brug af Hjemmesiden, ej heller download af ethvert materiale, herunder data, tekst, billeder, video eller lyd, fra Hjemmesiden.

Richmond & Finch forbeholder sig retten til at afbryde en eller alle funktionerne på Hjemmesiden. Richmond & Finch påtager sig intet ansvar ved afbrydelse eller ophør af nogle eller alle funktioner på denne Hjemmeside, uanset om dette er et resultat af handlinger eller forsømmelser fra Richmond & Finch eller et andet tilknyttet selskab hos Richmond & Finch Group Ltd., eller en tredjepart.

Materialer på Hjemmesiden kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Richmond & Finch forbeholder sig retten til at foretage ændringer, rettelser og/eller forbedringer af dette materiale (herunder information) samt for de produkter og programmer, der er beskrevet i denne information, når som helst og uden videre varsel.

EKSTERNE LINKS

Eftersom Richmond & Finch ikke har kontrol over, og ej støtter, nogle af de hjemmesider, som Hjemmesiden er tilknyttet, og eftersom Richmond & Finch ikke har gennemgået nogle eller alle de sider, som Hjemmesiden er tilknyttet, anerkender Brugeren, at Richmond & Finch ikke er ansvarlig for indholdet af offsite-sider eller andre sider, der er tilknyttet Hjemmesiden. Ansvaret for adgang til offsite-sider og tilknyttede tredjeparts hjemmesider hviler udelukkende hos Brugeren.

Linkes der til denne Hjemmeside, offsite-sider eller andre sider, sker det på egen risiko. Ved at benytte sådanne links er man indforstået med, at privatlivspolitikken for disse andre sider er de gældende, og at disse kan adskille sig fra Richmond & Finchs egne vilkår. Hvis man gerne vil linke til Hjemmesiden, er det tilladt, så længe man ikke kopierer Hjemmesideindholdet, og at man overholder vilkårene. Framing af Hjemmesiden eller sideelementer fra parter, som ikke er en del af The Richmond & Finch Group, er ikke tilladt. Inline-link eller enhver anden måde at inkorporere dele af denne Hjemmeside på hjemmesider fra parter, som ikke er en del af The Richmond & Finch Group, er ligeledes forbudt.

SERVICE

Richmond & Finch bestræber sig på at sikre, at Hjemmesiden normalt er tilgængelig 24 timer i døgnet, men kan ikke holdes ansvarlig, hvis Hjemmesiden af en given årsag ikke er tilgængelig i en periode. Adgang til Hjemmesiden kan afbrydes midlertidigt i tilfælde af systemsvigt, vedligeholdelse eller reparation, eller af andre årsager, der ligger uden for Richmond & Finchs kontrol.

ANSVARSBEGRÆNSNING
I det omfang loven tillader det (undtaget er de skader, der er forårsaget af grov uagtsomhed eller med forsæt) frasiger Richmond & Finch samt ethvert andet koncernselskab under Racing Shiled AB, herunder direktører, ansatte, aktionærer eller agenter, sig alt ansvar og hæftelse for ethvert beløb, tab eller skade, der kan resultere i, at Brugeren eller en tredjepart, direkte eller indirekte, oplever skader, bl.a. som følge af software inficeret af vira samt tab af indkomst, fortjeneste, goodwill eller data i forbindelse med brug af Hjemmesiden.

ØVRIGT

Formår Richmond & Finch ikke at håndhæve en eller flere af disse brugervilkår, skal det ikke tolkes som om, at der gives afkald på gyldigheden, lovligheden eller håndhævelsen af de resterende vilkår, som beskrevet her.

Vilkårene skal fortolkes i henhold til den svenske lovgivning, bortset fra De Forenede Nationers konvention om internationalt salg af varer. I det omfang loven tillader det, skal domstolene på det sted, hvor Richmond & Finch har hjemsted, hvilket i øjeblikket er Uppsala i Sverige, have enekompetence til at afgøre enhver tvist, som kunne opstå som følge af disse vilkår samt brugen af Hjemmesiden. Richmond & Finch har ret til at retsforfølge Brugeren i det pågældende land.

Har man spørgsmål til disse vilkår, bedes man venligst kontakte: [email protected].