ALGEMENE VOORWAARDEN

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat je deze website, vertegenwoordigd door Racing Shield AB (de "Website"), van Richmond & Finch gebruikt. Door te surfen naar en het gebruiken van de website geef je aan dat je (de "Gebruiker") deze Algemene Voorwaarden accepteert. Gebruik deze website niet als je deze Algemene Voorwaarden niet accepteert. Deze website wordt beheerd, en deze gebruiksvoorwaarden worden uitgegeven door Racing Shield AB, Mäster Samuelsgatan, 111 44, Stockholm, Zweden ("Richmond & Finch", "wij", "ons", "onze"). Richmond & Finch kan deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment herzien door dit bericht te updaten. Je bent gebonden aan dergelijke herzieningen en moet daarom regelmatig deze pagina bezoeken en de op dat moment geldende voorwaarden waaraan je gebonden bent lezen.

HET DOEL EN DE INHOUD VAN DE WEBSITE

Alle informatie en materialen op deze website worden gepresenteerd met als doel het aanbieden van algemene informatie over, en het promoten van producten en diensten van Richmond & Finch. Zulke informatie en materialen zijn geen aanbiedingen voor producten en/of diensten van Richmond & Finch, officiële retailers of andere derde partijen, en geven geen advies of andere instructies over het gebruik van producten en/of diensten van Richmond & Finch. Deze website kan informatie bevatten over de wereldwijde producten en diensten van Richmond & Finch, die niet allemaal op elke locatie beschikbaar zijn. Een verwijzing naar een product of dienst van Richmond & Finch betekent niet dat een dergelijk product of dienst beschikbaar is of zal zijn op jouw locatie.

NIEUWSBRIEF

Je kunt je aanmelden voor de Richmond & Finch Nieuwsbrief. Klik hier als je je wilt aanmelden voor onze Nieuwsbrief.
Je kunt je op elk gewenst moment afmelden voor onze Nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar [email protected].

GEBRUIKERSINHOUD

Richmond & Finch claimt geen eigendomsrechten op de tekst, bestanden, afbeeldingen, foto's, video's, geluiden, auteurschapswerken of enig ander materiaal ("Gebruikersinhoud") die je op de website plaatst. Na het plaatsen van je gebruikersinhoud, behoud je alle eigendomsrechten op dergelijke gebruikersinhoud en behoud je het recht om je gebruikersinhoud op elke gewenste manier te gebruiken. Door het plaatsen van gebruikersinhoud op de website, geef je Richmond & Finch hiermee een niet-exclusieve, sublicentieerbare, overdraagbare en wereldwijde licentie om dergelijke gebruikersinhoud te gebruiken, wijzigen, openbaar te maken, reproduceren en distribueren op en via deze website of in de Richmond & Finch sectie van een platform van een derde partij (Facebook, Twitter, etc.) totdat je je gebruikersinhoud van de website verwijdert.

Je verklaart en garandeert dat: (i) je eigenaar bent van de door jou op de website geplaatste gebruikersinhoud of anderszins het recht hebt om de hierboven uiteengezette licentie te verlenen, en (ii) het plaatsen van je gebruikersinhoud op de website niet in strijd is met de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, handelsmerken, contractrechten of enige andere rechten van een persoon. Je bent zelf verantwoordelijk voor de gebruikersinhoud die je op de website plaatst. Je mag geen gebruikersinhoud op de website plaatsen, insturen of delen die je niet zelf hebt gemaakt of waar je geen toestemming voor hebt om te plaatsen. Gebruikersinhoud wordt niet noodzakelijk door Richmond & Finch bekeken voordat deze geplaatst wordt en weerspiegelt niet noodzakelijk de meningen of het beleid van Richmond & Finch. Richmond & Finch geeft geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de gebruikersinhoud of tot de nauwkeurigheid van de gebruikersinhoud of enig materiaal of informatie die je naar andere gebruikers stuurt. Het plaatsen of insturen van onwettig, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, schandalig, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of materiaal dat zou kunnen leiden tot of het aanmoedigen van gedrag dat als een strafbaar feit zou kunnen worden beschouwd of anderszins een wet zou overtreden is verboden, inclusief het aanbieden, verkopen of kopen van horloges via het forum, waarbij dergelijke wetten worden overtreden.

Richmond & Finch behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alle informatie of materialen die door iemand op deze website zijn geplaatst of zijn ingestuurd en die in strijd zijn met deze regels te verwijderen, inclusief aanbiedingen voor horloges. Richmond & Finch zal volledig samenwerken met wetshandhavingsinstanties of gerechtelijke bevelen die Richmond & Finch Ltd. verzoeken of opdragen de identiteit van iedereen die dergelijke informatie of materialen plaatst bekend te maken.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Deze website en alle informatie, tekst, afbeeldingen, foto's, audio- en videoclips, ontwerpen, logo's, symbolen, namen, product- en bedrijfsbenamingen, evenals alle software op deze website, alle andere bestanden en hun selectie en regeling (de "Website-inhoud") vallen onder wettelijke bescherming, zoals in het bijzonder auteursrechten, handelsmerken en ontwerprechten in het bezit van Richmond & Finch, haar geassocieerden, gebruikers of haar licentiegevers met alle rechten voorbehouden. Geen enkele website-inhoud mag, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Richmond & Finch, worden gewijzigd, gekopieerd, gedistribueerd, ingekaderd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, weergegeven, gepost, verzonden of verkocht in welke vorm of op welke manier dan ook, behalve dat het voorgaande niet van toepassing is op je eigen gebruikersinhoud die je legaal op de website plaatst. Daarnaast mag geen enkele digitale inhoud worden gekopieerd naar andere programma's zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Richmond & Finch.

Op voorwaarde dat je in aanmerking komt voor gebruik van de website, krijg je een beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de website en de inhoud van de website en voor het downloaden of afdrukken van een deel van de inhoud van de website waartoe je toegang hebt verkregen, uitsluitend voor je persoonlijke, niet-commerciële gebruik, op voorwaarde dat je alle copyright- of andere eigendomsvermeldingen intact houdt. Behalve voor je eigen gebruikersinhoud, mag je geen website-inhoud uploaden of opnieuw publiceren op een internet-, intranet- of extranetsite of de informatie opnemen in een andere database of compilatie, en elk ander gebruik van de website-inhoud is ten strengste verboden. Een dergelijke licentie is onderhevig aan deze gebruiksvoorwaarden en omvat niet het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens. Elk gebruik van de website of de inhoud van de website op een andere manier dan zoals hierbij specifiek toegestaan, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Richmond & Finch, is ten strengste verboden en zal de verleende licentie beëindigen. Zulk ongeoorloofd gebruik kan ook in strijd zijn met de geldende wetten, inclusief maar niet beperkt tot copyright- en handelsmerkwetten en geldende communicatieregels en statuten. Tenzij hierin expliciet vermeld, mag niets in deze Algemene Voorwaarden worden opgevat als het verlenen van enige licentie op intellectuele eigendomsrechten.


"RICHMOND & FINCH" en andere handelsmerken, logo's, karakters, paginakopteksten, knoppictogrammen, scripts, servicenamen en andere merken (gezamenlijk "Handelsmerken") die op deze website worden weergegeven, zijn onderworpen aan het handelsmerk en andere rechten van Richmond & Finch of haar geassocieerden. De handelsmerken van Richmond & Finch mogen niet worden gebruikt, ook niet als onderdeel van handelsmerken en/of als onderdeel van domeinnamen, in verband met enig product of dienst op een manier die waarschijnlijk verwarring veroorzaakt en mag niet worden gekopieerd, nagebootst of geheel of gedeeltelijk worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Richmond & Finch. Jouw gebruik/misbruik van handelsmerken die op deze website worden weergegeven, of van andere website-inhoud, behalve zoals bepaald in deze algemene voorwaarden, is ten strengste verboden.

DISCLAIMER

Hoewel Richmond & Finch redelijke inspanningen levert om nauwkeurige en up-to-date informatie op deze website te plaatsen, geeft Richmond & Finch geen garanties of verklaringen met betrekking tot de inhoud van de website, die wordt geleverd "zoals deze is". Richmond & Finch garandeert noch verklaart dat jouw gebruik van Website-inhoud geen inbreuk maakt op rechten van derden die geen eigendom zijn van, of verbonden zijn aan Richmond & Finch. Richmond & Finch draagt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor enige schade of virussen die jouw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren als gevolg van jouw toegang tot, het gebruik van of het browsen op de website of het downloaden van enige materialen, gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio van deze website.

Richmond & Finch behoudt zich het recht voor om een of alle functionaliteiten van deze website te onderbreken of stop te zetten. Richmond & Finch aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige onderbreking of stopzetting van enige of alle functionaliteiten van deze website, ongeacht of dit het gevolg is van acties of nalatigheid van Richmond & Finch of van een ander geassocieerd bedrijf van The Richmond & Finch Group Ltd. of van een derde partij.

Het materiaal op deze website, inclusief alle informatie, kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Richmond & Finch behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen, correcties en/of verbeteringen aan te brengen aan dergelijke materialen (inclusief informatie) en aan de producten en programma's die in dergelijke informatie worden beschreven.

LINKS NAAR EN VAN ANDERE WEBSITES

Omdat Richmond & Finch geen controle erover heeft en niet garant staat voor de sites waarnaar deze website is gelinkt, en omdat Richmond & Finch niet alle of alle sites waarnaar deze website is gelinkt heeft beoordeeld, ga je ermee akkoord dat Richmond & Finch niet verantwoordelijk is voor de inhoud van off-site pagina's of andere sites die gelinkt zijn aan deze website. De verantwoordelijkheid voor toegang tot off-site pagina's en gelinkte sites van derden ligt uitsluitend bij jou.

Het door jou linken naar deze website, off-site pagina's of andere sites is op eigen risico. Door gebruik te maken van dergelijke links, begrijp je dat de juridische verklaring en het privacybeleid van elke gelinkte site van toepassing zijn en dat die kunnen verschillen van die van Richmond & Finch. Als je naar deze website wilt linken, mag je dit alleen doen door naar de startpagina te linken en onder de volgende voorwaarden. Framing van deze website door sites of site-elementen van partijen die geen deel uitmaken van The Richmond & Finch Group is niet toegestaan. In-line linken of enige andere manier om delen van deze website op te nemen in sites van partijen die geen deel uitmaken van The Richmond & Finch Group is ook verboden.

SERVICE TOEGANG

Hoewel Richmond & Finch ernaar streeft ervoor te zorgen dat deze website normaal gesproken 24 uur per dag beschikbaar is, zijn ze niet aansprakelijk wanneer deze website om enige reden en op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. Toegang tot deze website kan tijdelijk en zonder kennisgeving worden opgeschort in het geval van een systeemstoring, onderhoud of reparatie of om redenen buiten de controle van Richmond & Finch om.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover wettelijk toegestaan, en behalve voor schade door opzet veroorzaakt of grove nalatigheid, worden Richmond & Finch en elk ander groepsbedrijf van Racing Shield AB, inclusief de directeuren, werknemers, aandeelhouders of tussenpersonen van een van hen, uitgesloten van alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade (inclusief maar niet beperkt tot enige directe, indirecte, gevolgschade of schade of enig verlies van inkomen, winst, goodwill of gegevens) die kan voortvloeien door jou of een derde partij in verband met deze website (op welke manier dan ook) of in verband met het gebruik van, het onvermogen om de website te gebruiken of de resultaten van het gebruik van deze website (of websites die zijn gelinkt aan deze website, of het materiaal op dergelijke websites), inclusief maar niet beperkt tot verlies of schade ten gevolge van virussen die je computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen kunnen infecteren als een gevolg van jouw toegang tot, het gebruik van of het browsen op deze website of het downloaden van materiaal van de website of websites die aan deze website zijn gekoppeld.

DIVERSEN

Als Richmond & Finch faalt om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, zal dit niet gelden als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of deze bepaling. De sectietitels in deze Algemene Voorwaarden zijn alleen voor het gemak en hebben geen wettelijke of contractuele functie.

De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden heeft geen invloed op of doet geen afbreuk aan de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige hierin opgenomen bepalingen.

Deze Algemene Voorwaarden worden geïnterpreteerd en beheerd in overeenstemming met de Zweedse wetgeving, met uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen. Voor zover wettelijk toegestaan, hebben de bevoegde rechtbanken op de plaats van de statutaire zetel van Richmond & Finch, momenteel in Uppsala, Zweden, de exclusieve bevoegdheid voor elk geschil dat voortvloeit uit deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van deze website, onder voorbehoud op het recht van Richmond & Finch om een gebruiker te vervolgen in zijn/haar woonplaats.

Als je vragen hebt over deze Algemene Voorwaarden, kunt je schrijven naar: [email protected]