BETINGELSER & VILKÅR

Vennligst les Vilkår & Betingelser nøye før du bruker nettstedet til Richmond & Finch, representert ved Racing Shield AB («Nettstedet»). Tilgang til og bruk av nettstedet indikerer at du («Brukeren») godtar disse vilkårene og betingelsene. Hvis du ikke godtar disse vilkårene og betingelsene, må du ikke bruke dette nettstedet. Dette nettstedet drives, og disse vilkårene for bruk er utstedt av, Racing Shield AB, Mäster Samuelsgatan, 111 44, Stockholm, Sverige («Richmond & Finch», «vi», «oss», «vår»). Richmond & Finch kan når som helst revidere disse vilkårene og betingelsene for bruk ved å oppdatere dette innlegget. Du er bundet av slike revisjoner, og bør derfor regelmessig besøke denne siden for å se gjennom de gjeldende vilkårene du er bundet til.

 

FORMÅL OG INNHOLD PÅ NETTSTEDET

All informasjon og alt materiale på dette nettstedet presenteres utelukkende for å gi generell informasjon om og fremme produkter og tjenester av Richmond & Finch. Slik informasjon og materiale utgjør ikke tilbud for produkter og/eller tjenester av Richmond & Finch eller offisielle forhandlere eller andre tredjeparter, og de utgjør heller ikke råd eller andre instruksjoner om bruk av produkter og/eller tjenester av Richmond & Finch. Dette nettstedet kan inneholde informasjon om Richmond & Finchs verdensomspennende produkter og tjenester som ikke er tilgjengelige på alle steder. En referanse til et Richmond & Finch-produkt eller en tjeneste innebærer ikke at et slikt produkt eller en slik tjeneste er eller vil være tilgjengelig der du befinner deg.

 

NYHETSBREV

Du kan abonnere på nyhetsbrev fra Richmond & Finch. Vennligst klikk her hvis du ønsker å abonnere på vårt nyhetsbrev. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet ved å sende en e-post til [email protected].

 

BRUKERINNHOLD

Richmond & Finch gjør ikke krav på noen eierskapsrettigheter i tekst, filer, bilder, video, lyder, forfatterskapsverk eller annet materiale («Brukerinnhold») som du kan legge ut på nettstedet. Etter at du har lagt ut brukerinnholdet ditt på nettstedet, fortsetter du å beholde alle eierskapsrettigheter i slikt brukerinnhold, og du har fortsatt rett til å bruke brukerinnholdet ditt på den måten du velger. Ved å legge ut brukerinnhold på eller gjennom nettstedet, gir du herved Richmond & Finch en ikke-eksklusiv, viderelisensierbar, overførbar, gratis og verdensomspennende lisens til å bruke, endre, offentlig utføre, offentlig vise, reprodusere og distribuere slikt brukerinnhold på og gjennom dette nettstedet eller i Richmond & Finch-delen av en tredjepartsplattform (Facebook, Twitter, etc.), inntil du fjerner brukerinnholdet ditt fra nettstedet.

Du bekrefter og garanterer at: (i) du eier brukerinnholdet som er lagt ut av deg på nettstedet, eller på annen måte har rett til å gi lisensen som er angitt ovenfor, og (ii) publiseringen av brukerinnholdet ditt på nettstedet ikke bryter med personvernrettigheter, publisitetsrettigheter, opphavsrett, varemerker, kontraktsrettigheter eller andre rettigheter til noen person. Du er eneansvarlig for brukerinnholdet du legger ut på nettstedet. Du kan ikke legge ut, overføre eller dele brukerinnhold på nettstedet du ikke har produsert, eller som du ikke har tillatelse til å legge ut. Brukerinnhold er ikke nødvendigvis gjennomgått av Richmond & Finch før det legges ut, og det gjenspeiler nødvendigvis ikke meningene eller retningslinjene til Richmond & Finch. Richmond & Finch gir ingen garantier, uttrykte eller underforståtte, med det brukerinnholdet eller nøyaktigheten og påliteligheten til brukerinnholdet eller materiale eller informasjon du overfører til andre brukere. Du har ikke lov til å legge ut eller overføre ulovlig, truende, injurierende, ærekrenkende, uanstendig, skandaløst, inflammatorisk, pornografisk eller noe materiale som kan utgjøre eller oppmuntre til oppførsel som ville bli ansett som en kriminell handling, gi opphav til sivilt ansvar, eller på annen måte bryte noen lov, inkludert tilbud, salg, kjøp eller overvåking gjennom forumet som bryter slike lover.

Richmond & Finch forbeholder seg uttrykkelig retten til å fjerne all informasjon eller materiale som er lagt ut eller overført av noen på dette nettstedet som bryter disse reglene, inkludert eventuelle tilbud om overvåking. Richmond & Finch vil samarbeide fullt ut med politimyndigheter eller rettskjennelser som ber om eller pålegger Richmond & Finch Ltd. å avsløre identiteten til alle som legger ut slik informasjon eller materiale.

 

IMMATERIELLE RETTIGHETER

Dette nettstedet sammen med all informasjon, tekst, bilder, fotografier, lyd- og videoklipp, design, grafikk, logoer, symboler, navn, produkt- og bedriftsbetegnelser, samt all programvare som finnes på dette nettstedet og alle andre filer, og deres valg og arrangement («Nettstedinnhold»), er underlagt juridisk beskyttelse, spesielt opphavsrett, varemerker og designrettigheter holdt av Richmond & Finch, dets tilknyttede selskaper, dets brukere eller dets lisensgivere med alle rettigheter reservert. Ikke noe nettstedinnhold kan endres, kopieres, distribueres, frames, reproduseres, reutføres, lastes ned, vises, legges ut, overføres eller selges i noen form eller på noen måte, helt eller delvis, uten Richmond & Finchs skriftlige tillatelse, bortsett fra at det foregående ikke gjelder for ditt eget brukerinnhold som du lovlig legger ut på nettstedet. I tillegg kan ikke digitalt innhold kopieres til andre programmer uten skriftlig forhåndsgodkjenning av Richmond & Finch.

 

Forutsatt at du er kvalifisert for bruk av nettstedet, får du en begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettstedet og innholdet på nettstedet og laste ned eller skrive ut en kopi av deler av nettstedets innhold som du har fått tilgang til utelukkende for din personlige, ikke-kommersielle bruk, forutsatt at du holder all opphavsrett eller andre proprietære merknader intakt. Med unntak av ditt eget brukerinnhold kan du ikke laste opp eller publisere nettstedinnhold på et hvilket som helst Internett-, intranett- eller ekstranett-nettsted eller innlemme informasjonen i noen annen database eller kompilering, og annen bruk av nettstedinnholdet er strengt forbudt. En slik lisens er underlagt disse bruksvilkårene og inkluderer ikke bruk av datautvinning, roboter eller lignende datainnsamlings- eller utvinningsmetoder. All bruk av nettstedet eller nettstedets innhold, annet enn det som er spesifikt godkjent her, uten skriftlig tillatelse fra Richmond & Finch, er strengt forbudt og vil ugyldiggjøre lisensen som er gitt her. Slik uautorisert bruk kan også være i strid med gjeldende lover, inkludert, men ikke begrenset til, lover om opphavsrett og varemerker og gjeldende kommunikasjonsforskrifter og vedtekter. Med mindre det er uttrykkelig angitt her, skal ingenting i disse vilkårene tolkes som å overdra noen lisens til immaterielle rettigheter.

 

«RICHMOND & FINCH» og andre varemerker, logoer, tegn, sideoverskrifter, knappeikoner, skript, tjenestenavn og andre merker (samlet kalt «Varemerker») som vises på dette nettstedet, er underlagt varemerket og andre rettigheter til Richmond & Finch eller dets tilknyttede selskaper. Richmond & Finchs varemerker kan ikke brukes, inkludert som en del av varemerker og/eller som en del av domenenavn, i forbindelse med produkter eller tjenester på noen måte som sannsynligvis vil forårsake forvirring og kan ikke kopieres, etterlignes eller brukes, helt eller delvis, uten skriftlig tillatelse fra Richmond & Finch. Din bruk/misbruk av varemerker som vises på dette nettstedet, eller av annet nettstedsinnhold, med unntak av det som er angitt i disse vilkårene og betingelsene, er strengt forbudt.

 

ANSVARSFRASKRIVELSE

Selv om Richmond & Finch gjør rimelige anstrengelser for å inkludere nøyaktig og oppdatert informasjon på dette nettstedet, gir Richmond & Finch ingen garantier med hensyn til nettstedinnholdet, som leveres «som det er». Richmond & Finch verken garanterer eller er ansvarlige for at din bruk av nettstedinnhold ikke vil krenke rettighetene til tredjeparter som ikke eies av eller er tilknyttet Richmond & Finch. Richmond & Finch påtar seg intet ansvar, og skal ikke være ansvarlig for eventuelle skader på eller virus som kan infisere datautstyr eller annen eiendom på grunn av din tilgang til, bruk av eller surfing på nettstedet eller nedlasting av materiale, data, tekst, bilder, video eller lyd fra dette nettstedet.

Richmond & Finch forbeholder seg retten til å avbryte eller avslutte noen av eller alle funksjonalitetene til dette nettstedet. Richmond & Finch påtar seg intet ansvar eller garantier mot avbrudd eller opphør av noen av, eller alle funksjoner på dette nettstedet, uavhengig av om dette er et resultat av handlinger eller utelatelser fra Richmond & Finch eller av noe annet tilknyttet selskap av Richmond & Finch Group Ltd., eller av en tredjepart.

Materialet på dette nettstedet, inkludert all informasjon, kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Richmond & Finch forbeholder seg retten til å gjøre endringer, rettelser og/eller forbedringer av slikt materiale (inkludert informasjon), og av produktene og programmene som er beskrevet i slik informasjon, når som helst og uten varsel.

 

LENKER TIL OG FRA ANDRE NETTSTEDER

Fordi Richmond & Finch ikke har kontroll over og ikke støtter noen av nettstedene som dette nettstedet er linket til, og fordi Richmond & Finch ikke har gjennomgått noen eller alle nettstedene som dette nettstedet er linket til, erkjenner du at Richmond & Finch ikke er ansvarlig for innholdet på noen eksterne sider eller andre nettsteder som er linket til dette nettstedet. Ansvaret for tilgang til sider utenfor nettstedet og linkede tredjepartsnettsteder hviler utelukkende hos deg.

Din linking til dette nettstedet, sider utenfor nettstedet eller andre nettsteder er på egen risiko. Ved å benytte deg av slike linker, forstår du at den juridiske erklæringen og personvernreglene til et linket nettsted vil gjelde, og som kan være forskjellig fra Richmond & Finch. Hvis du vil linke til dette nettstedet, kan du bare gjøre det på grunnlag av at du linker til, men ikke replikerer, hjemmesiden og underlagt følgende betingelser. Framing av dette nettstedet via en side eller nettstedelementer av parter som ikke er en del av The Richmond & Finch Group er ikke tillatt. In-line linking eller noen annen måte å innlemme deler av dette nettstedet på nettsteder av parter som ikke er en del av The Richmond & Finch Group er også forbudt.

 

TILGANG TIL TJENESTEN

Selv om Richmond & Finch forsøker å sikre at dette nettstedet normalt er tilgjengelig 24 timer i døgnet, skal de ikke holdes ansvarlig hvis dette nettstedet av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig på et tidspunkt eller i noen periode. Tilgang til dette nettstedet kan bli suspendert midlertidig og uten varsel i tilfelle systemfeil, vedlikehold eller reparasjon, eller av grunner utenfor Richmond & Finchs kontroll.

 

ANSVARSBEGRENSNING

I den grad loven tillater det, og med unntak av skader forårsaket av hensikt eller grov uaktsomhet, utelukker Richmond & Finch og ethvert annet gruppeselskap av Racing Shield AB, inkludert ledere, styremedlemmer, ansatte, aksjonærer eller agenter av noen av dem, alt ansvar for eventuelle beløp eller form for tap eller skade som kan påføres deg eller en tredjepart (inkludert, men ikke begrenset til , direkte eller indirekte følgeskader eller skader, eller tap av inntekt, fortjeneste, goodwill eller data) i forbindelse med dette nettstedet på noen måte eller i forbindelse med bruk, manglende evne til å bruke eller resultatene av bruk av dette nettstedet, nettsteder som er koblet til dette nettstedet eller materialet på slike nettsteder, inkludert, men ikke begrenset til tap eller skade på grunn av virus som kan infisere datautstyret ditt , programvare, data eller annen eiendom på grunn av din tilgang til, bruk av eller surfing på dette nettstedet eller din nedlasting av materiale fra nettstedet eller nettsteder som er linket til dette nettstedet.

 

DIVERSE

Richmond & Finchs unnlatelse av å utøve eller håndheve noen rett eller bestemmelse i disse bruksvilkårene skal ikke fungere som en fraskrivelse av en slik rettighet eller bestemmelse. Seksjonstitlene i disse vilkårene og betingelsene er kun for enkelhets skyld og har ingen juridisk eller kontraktsmessig effekt.

Ugyldigheten eller ugjennomførbarheten til noen bestemmelse i disse vilkårene og betingelsene påvirker eller svekker ikke på noen måte gyldigheten, lovligheten og gjennomførbarheten av de gjenværende bestemmelsene.

Disse vilkårene skal tolkes og styres i samsvar med norsk lov, unntatt FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer. I den grad loven tillater det, skal de kompetente domstolene på stedet for det registrerte kontoret til Richmond & Finch, for tiden Uppsala, Sverige, ha eksklusiv jurisdiksjon med hensyn til enhver tvist som oppstår fra disse bruksvilkårene og din bruk av dette nettstedet, underlagt Richmond & Finchs rett til å straffeforfølge en bruker på hans/hennes bosted.

 

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene og betingelsene, vennligst skriv til: [email protected]

GRATIS FRAKT

30 DAGERS RETURRETT

SIKKER BETALING